PILOTA MIHAILA PETROVICA 53G

11090 RAKOVICA-BEOGRAD

011/2341-505

063/297-633

Pon-pet 7.30-20h
Subota 7.30-16h
Nedelja. 8-12.30h

BK MAL 320 30/1 (GIPSANO-KREČNI MALTER)

760 рсд

OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Gipsano-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod nije primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt, u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju visokoupojnih poroznih podloga potrebno je istu grundirati BK-Nivelator-om da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje maltera. Priprema mase vrši se mešanjem suvog maltera sa oko 30 % vode. Malter se najčešće nanosi u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu, suvu podlogu u debljini min. 10 mm i max. 25mm. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvesnog vremena koje zavisi od uslova na mestu ugradnje (nekoliko sati), malter se obrađuje adekvatnim alatom (strugač, pirana i sl.) i perdaši.

Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5 °C i +30 °C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrevanje maltera nije dozvoljeno jer malter mora stvdnjavati ravnomerno. Tokom faze sušenja i očvršćavanja nije dozvoljeno naknadno vlaženje maltera.

Vreme sušenja maltera pre dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.

ROK UPOTREBE: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

POTROŠNJA: Oko 10-11kg/m2/cm debljine.

PAKOVANJE: 30 kg.