PILOTA MIHAILA PETROVICA 53G

11090 RAKOVICA-BEOGRAD

011/2341-505

063/297-633

Pon-pet 7.30-20h
Subota 7.30-16h
Nedelja. 8-12.30h

BK MAL 420 30/1 (CEMENTNO-KREČNI MALTER)

630 рсд

OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Mal 420 je cementno-krečni malter namenjen za mašinsko i ručno oblaganje spoljašnjih I unutrašnjih zidova od cigle, bloka, gas-betona, betona, betonskih ploča i sl. Proizvod karakteriše visoka mehanička čvrstoća i dobra prionljivost na podlogu, pa je ova vrsta maltera naročito pogodna tamo gde će se naknadno postavljati teži zidni elementi.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve betonske površine (stare najmanje 2 meseca), zid od opeke i bloka, gas-betona i sl. Popunjavanje većih praznina i izravnavanje u većim debljinama izvršiti istim proizvodom BK Mal 420, postupkom višeslojnog nanosa uz međuslojno armiranje mrežicom.Zatvaranje širokih i dubokih fuga, otvora od električnih i drugih instalacija treba završiti pre početka malterisanja. Priprema maltera se vrši mašinski, samešanjem suvog maltera sa oko 24 % vode. Malter se najčešće nanosi u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu, suvu podlogu u debljini min. 10 mm i max. 25 mm. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvesnog vremena zavisno od uslova na mestu ugradnje (najčešće par sati), pristupa se završnoj obradi maltera adekvatnim alatom (strugač, pirana i sl.).

Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5 0C i +25 0C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrevanje maltera nije dozvoljeno jer malter mora stvdnjavati ravnomerno.

Vreme sušenja maltera pre dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.

ROK UOPOTREBE: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

POTROŠNJA: Oko 11-12 kg/m2/cm debljine.

PAKOVANJE: 30 kg.