PILOTA MIHAILA PETROVICA 53G

11090 RAKOVICA-BEOGRAD

011/2341-505

063/297-633

Pon-pet 7.30-20h
Subota 7.30-16h
Nedelja. 8-12.30h

BK SIPROFIX 160 25/1

1.100 рсд

OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Za lepljenje keramičkih pločica, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (maltere na bazi cementa, kreča i betona), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na vlagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti (~upijanje ≤ 3%), pločica velikih dimenzija, prilikom postavljanja na površine sa već postojećim pločicama, kao i na podloge sa podnim grejanjem.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pripema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 27-29% vode (6,75-7,25l za 25 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije lepka. Lepak se nanosi nazubljenom gletericom na podlogu na koju se lepi. Obično se koristi gleterica sa dubinom zuba od 4 do 6 mm, prilikom lepljenja normalnih keramičkih pločica veličina od 10 do 25 cm. Prilikom lepljenja pločica većih dimenzija koristi se alat sa većom dubinom zuba, dok je u slučaju lepljenja mozaika i manjih pločica potrebno koristiti alat sa manjim zubima. Otvoreno vreme nanetog lepka pri normalnim uslovima (T=+23-25ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) iznosi 20 min, pa prema tome treba planirati površinu na koju se lepak nanosi prilikom ugradnje.

U slučaju rada sa jako upijajućim pločicama potrebno ih je prethodno potopiti u vodu.

Pripremljena masa za lepljenje upotrebljiva je max. 2 h, zavisno od uslova pri ugradnji.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +25 ºC. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

Vreme sušenja u normalnim uslovima do lakog pešačkog opterećenja i fugovanja iznosi 24 h. Vreme sušenja u normalnim uslovima do punog opterećenja iznosi 7 dana.

ROK UPOTREBE: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

POTROŠNJA: Oko 3-3,5 kg/m2, zavisno od debljine nanosa.

PAKOVANJE: 5 i 25 kg.