PILOTA MIHAILA PETROVICA 53G

11090 RAKOVICA-BEOGRAD

011/2341-505

063/297-633

Pon-pet 7.30-20h
Subota 7.30-16h
Nedelja. 8-12.30h

AQUAVIT VITEX SJAJ,SATEN,MAT 0,75L

1.085 рсд

OPIS

Ekološki vodorastvorni emajl vrhunskog kvaliteta na bazi čiste akrilne smole za unutrašnju upotrebu. Sertifikovan je od strane ASAOS u skladu sa kriterijumima Evropske Unije za Eko Label (EUEB) i od „Industrial Microbiological Services Ltd“, Engleska za antimikrobne i hipoalergenske efekte u skladu sa BS 3900 (deo G6) i ISO 22196:2007. Idealan za farbanje površina od drveta, maltera, stakla, PVC, itd. Lako se nanosi i daje glatku površinu bez tragova četke ili spojeva. Poseduje veliku pokrivnu moć, odličnu adheziju čak i kada su prethodno površine ofarbane sa alkidnim emajlom i izuzetnu otpornost na učestalo pranje. Bez mirisa je za vreme nanošenja jer je bez amonijaka i drugih opasnih supstanci kao što su aromatični ugljovodonici, slobodni formaldehid, teški metali ili alkilfenoletoksilati.

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, slabo vezanih slojeva i išmirglana.

Pravilno pripremljene drvene površine (tretirane sa Diaxyl Water based, pukotine popunjene sa Acrylic Putty i ošmirglane do čiste, glatke površine) prvo prefarbati sa Velatura Water based. Zatim koristiti odgovarajuću šmirglu za dobijanje glatke površine i ukloniti prašinu. Nove površine od maltera, betona, cementa, gips-karton ploča itd, potrebno je prvo premazati sa nekim od proizvoda: Acrylan Unco Eco ili Blanco Eco.

Površine sa mrljama od nikotina, grafita, kafe ili bilo kojih drugih mrlja prvo premazati sa Blanco Eco. Metalne površine prvo premazati sa antikorozivnom osnovnom bojom (Anti-Rust Primer, Minio New Type ili Metal Primer). Glatke metalne površine (aluminijum, galvanizovan čelik itd) prvo premazati sa Velatura Eco Water based.

NANOŠENJE

Promešati dobro pre upotrebe. Naneti jedan ili dva sloja valjkom ili četkom razređeno 5-10% sa vodom ili prskanjem bez vazduha, razređeno 10-15% sa vodom.

Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i / ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Boja je suva na dodir nakon 1-2 časa. Drugi sloj se nanosi nakon 6-8 sati. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura).

Pranje i čišćenje je dozvoljeno tek nakon 3 nedelje za novoofarbane površine sa Aquavit Eco. Prati pažl-jivo sa vodom koristeći meki sunđer.

U slučaju jačih mrlja koristiti blagi bezbojni deterdzent ili vodu sa sapunom. Nakon nanošenja zatvoriti posudu i skladištiti na temepraturi između 5oC i 35oC za pon-ovnu upotrebu.

Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom i ako je potrebno sa sapunom ili deterdzentom.

Ne odlagati tečni otpad u vodotokove. Neiskorišćena boja zahteva posebno rukovanje za bezbedno deponovanje. Odlaganje otpada u skla-du sa lokalnim propisima.

POSEBNE NAMENE

Aquavit Eco zahvaljujući svojoj specijalnoj formulaciji sprečava raz-voj mikroba (bakterije-gljive) u filmu boje, i zato je idealna za farban-je prostora gde se zahtevaju posebni higijenski ili aseptični uslovi, kao što su dečje sobe, bolnice, porodilišta, škole, vrtići, vežbaonice, skladišta hrane, hoteli itd.

NIJANSE

Dostupno u beloj boji (SJAJ, SATEN i MAT) i u neograničenom broju nijansi kroz Vitex’s Colorfull sistem za toniranje boja.

EFIKASNOST: 9-13m2/lt

BOJA: BELA (SJAJ I SATEN)