PILOTA MIHAILA PETROVICA 53G

11090 RAKOVICA-BEOGRAD

011/2341-505

063/297-633

Pon-pet 7.30-20h
Subota 7.30-16h
Nedelja. 8-12.30h

BK SIPROFIX 110 25/1

720 рсд

OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Za lepljenje keramike na zidne, podne i fasadne površine, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Koristi se za lepljenje upijajućih keramičkih pločica.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pripema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 27-29 % vode (6,75-7,25l za 25kg praha) uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije lepka. Lepak se nanosi nazubljenom gletericom na podlogu na koju se lepi. Obično se koristi gleterica sa dubinom zuba od 4 do 6 mm, prilikom lepljenja normalnih keramičkih pločica veličina od 10 do 25 cm. Prilikom lepljenja pločica većih dimenzija koristi se alat sa većom dubinom zuba, dok je u slučaju lepljenja mozaika i manjih pločica potrebno koristiti alat sa manjim zubima. Otvoreno vreme nanetog lepka pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) iznosi minimum 20 min, pa prema tome treba planirati površinu na koju se lepak nanosi prilikom ugradnje.

U slučaju rada sa jako upijajućim pločicama potrebno ih je prethodno potopiti u vodu.

Pripremljena masa za lepljenje upotrebljiva je max. 2 h, zavisno od uslova pri ugradnji.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +25 ºC. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka. Vreme sušenja u normalnim uslovima do lakog pešačkog opterećenja i fugovanja iznosi 24 h.

Vreme sušenja u normalnim uslovima do punog opterećenja iznosi 7 dana.

ROK UPOTREBE: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

POTROŠNJA: 3kg do 3,5kg po m2, zavisno od debljine nanosa.

PAKOVANJE: 5 i 25 kg.