PILOTA MIHAILA PETROVICA 53G

11090 RAKOVICA-BEOGRAD

011/2341-505

063/297-633

Pon-pet 7.30-20h
Subota 7.30-16h
Nedelja. 8-12.30h

VITEX ACRYLAN UNCO ECO 1L

750 рсд

OPIS:

Acrylan Unco je ekološki silikonski, 100% akrilni transparentni prajmer na bazi vode, specijalno formulisan za jaku adheziju i za izvanredno prodiranje u porozne mineralne površine, zahvaljujući malim česticama (< 0.05 μm). Odgovarajući i za spoljnu i za unutrašnju upotrebu. Ima malu apsorbciju vode, hidroizolacione osobine, dobru paropropusnost i odličnu otpornost na alkalije. Može se koristiti kao idealni osnovni premaz za površine (malter, beton cigla, boje lošeg kvaliteta) koje se planiraju ofarbati sa vodorastvornim premazima (emulzije, akrilne, elastične, reljefne itd.). Ekološka je, pogodna za upotrebu zbog vrlo niskog sadržaja isparljivih organskih materija (VOC) i ne sadrži amonijak i druge opasne supstance, kao što su aromatični ugljovodonici, slobodni formaldehid, teški metali ili alkilfenoletoksilati. PRIPREMA POVRŠINE: Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, slabo vezanih slojeva i delova boje. NANOŠENJE: Promešati dobro pre upotrebe. Naneti jedan sloj valjkom, četkom ili prskanjem bez vazduha, razređeno do 50% sa vodom. Za slabo upijajuće površine razređenje može biti do 100% čiste vode, dok za jako upojne površine može se koristiti i bez razređenja. Ne nanosi-ti na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i / ili relativne vlažnosti iznad 80%. Boja je suva na dodir nakon 45 minuta. Nakon4-6 sati može se nanos-iti Vitex emulzija ili akrilna boja. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura). Nakon primene kantu hermetički za-tvoriti i skladištiti na temperaturama između 5oC i 35oC. Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom i ako je potrebno sa sapunom ili deterdzentom. Ne odlagati tečni otpad u vodotokove. Neiskorišćena boja zahteva posebno rukovanje za bez-bedno deponovanje. Odlaganje otpada u skladu sa lokalnim propi-sima. EFIKASNOST: 12-14m2/lt