PILOTA MIHAILA PETROVICA 53G

11090 RAKOVICA-BEOGRAD

011/2341-505

063/297-633

Pon-pet 7.30-20h
Subota 7.30-16h
Nedelja. 8-12.30h

BK MAL 220 30/1 (KREČNO-CEMENTNI MALTER)

510 рсд

OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. Priprema maltera se vrši mašinski, sa mešanjem suvog maltera sa oko 22-24% vode. Malter se najčešće nanosi u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu, suvu podlogu u debljini min. 10 mm i max. 25 mm. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvesnog vremena zavisno od uslova na mestu ugradnje (najčešće par sati), pristupa se završnoj obradi maltera adekvatnim alatom (strugač, pirana i sl.). U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera.

Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5 °C i +30 °C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrevanje maltera nije dozvoljeno jer malter mora stvdnjavati ravnomerno.

Vreme sušenja maltera pre dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.

ROK UPOTREBE: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

POTROŠNJA: Oko 11-12 kg/m2/cm debljine.

PAKOVANJE: 30 kg.